OM OSS

ShelterBox Norway

Nyhet - støtt oss enkelt på Vipps nr 105692

 

OM OSS

 

ShelterBox Norway er en frivillig humanitær organisasjon.

Vi er registrert i Brønnøysundregistrene (org. nr. 911 994 739).

 

Vår oppgave er å hjelpe mennesker i nød som følge av kriser, konflikter eller katastrofer. Dette gjør vi ved å gjennomføre ulike aktiviteter som kan støtte opp om arbeidet med å finansiere nødhjelp gjennom ShelterBox Trust. ShelterBox Norway deltar i nasjonalt og internasjonalt nødhjelpsarbeid.

 

ShelterBox Norway ledes av et styre på 5 medlemmer + 1 vara.

Styreleder - Thor Morten Bratli

Styreleder -

Thor Morten Bratli

Vara - (ikke bilde)

Petter Lunde

Daglig leder - Torstein Nielsen

Daglig leder -

Torstein Nielsen

Styremedlem - Solveig Voster

Styremedlem -

Solveig Voster

Styremedlem - Kristofer

Styremedlem -

Kristofer Ryde

Styremedlem - Lars Nordbø

Styremedlem -

Lars Nordbø

Følg din Shelterbox
Shelterbox.org
Rotay Project Partner